237
علیرضا پاک نژاد - فیزیک(2) مهندسی مکانیک مورخه 95/6/1
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی: علیرضا پاک نژاد

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: برهمکنش لیزر با پلاسما

پست الکترونیکی: a.paknezhad@iaushab.ac.ir
فیزیک(2) مهندسی مکانیک مورخه 95/6/1
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.