237
علیرضا پاک نژاد - سئولات
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی: علیرضا پاک نژاد

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: برهمکنش لیزر با پلاسما

پست الکترونیکی: a.paknezhad@iaushab.ac.ir
سئولات
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.