237
علیرضا پاک نژاد - ارتباط با دانشجویان
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی: علیرضا پاک نژاد

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: برهمکنش لیزر با پلاسما

پست الکترونیکی: a.paknezhad@iaushab.ac.ir
ارتباط با دانشجویان
پست الکترونیکی:     alireza.pak1359@yahoo.com

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.