237
علیرضا پاک نژاد - سوابق شغلی
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی: علیرضا پاک نژاد

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: برهمکنش لیزر با پلاسما

پست الکترونیکی: a.paknezhad@iaushab.ac.ir
سوابق شغلی

پست سازمانی

استان

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

دبیر فیزیک (سرباز معلم)

آذربایجان شرقی

1382

1384

سازمان آموزش و پرورش

کارشناس ارشد آزمایشگاه SEM

آذربایجان شرقی

1384

1387

دانشگاه صنعتی سهند

عضو هیئت علمی،

مدیر دفتر ارتباط با صنعت

 و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

آذربایجان شرقی

1387

ادامه دارد

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر و تبریز  

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.