237
علیرضا پاک نژاد - دروس آموزشی
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی: علیرضا پاک نژاد

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: برهمکنش لیزر با پلاسما

پست الکترونیکی: a.paknezhad@iaushab.ac.ir
دروس آموزشی

1-فیزیک پایه (1) و (2) رشته های علوم پایه.

2-فیزیک مکانیک رشته های فنی ومهندسی.

3-فیزیک الکتریسیته و مغناطیس رشته های فنی و مهندسی.

4-الکترومغناطیس(1) و (2) رشته فیزیک.

5-الکترمغناطیس رشته های مهندسی برق، مهندسی اپتیک و مهندسی هسته ای.

6-فیزیک پلاسما (مقدماتی و پیشرفته).

7-فیزیک مدرن.

8-برهمکنش لیزر با پلاسما.

9-روش های تجربی در فیزیک اتمی.

10-الکترودینامیک.

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.