237
علیرضا پاک نژاد - تحقیق و پژوهش
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی: علیرضا پاک نژاد

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: برهمکنش لیزر با پلاسما

پست الکترونیکی: a.paknezhad@iaushab.ac.ir
تحقیق و پژوهش

طرح های پژوهشی خاتمه يافته:

عنوان طرح پژوهشی

موسسه حمایت کننده

محل انجام طرح

تاریخ خاتمه

بررسی غیرخطی ناپایداری بریلوئن در پلاسمای مغناطیده

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

1391

طراحی و ساخت الکترود گسيلنده الکترون براي بهبود جريان شارژ پلاسما در توکامک

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

1392

طراحي و ساخت پروبهاي مغناطيسي و حلقه ديامغناطيسي براي تعيين موقعيت پلاسما و زمان محصورسازي انرژي

دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات تهران

1393

مطالعه تاثير هارمونيك هاي مرتبه بالا بر آهنگ رشد ناپايداري بريلوئن در برهم كنش غيرخطي ليزر با پلاسما

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

1394

 

 

 

 

 

 

 

شرکت در کارگاه های و دوره های تخصصی خارجی:

عنوان کارگاه

برگزار کننده

کشور

تاریخ  برگزاری

The 56th Course ‘Atoms and Plasmas In Super-Intense Laser fields’

Politecnico University of Milan

Italy

12 - 22 July 2015

 

 شرکت در کارگاه های و دوره های تخصصی داخلی:
 

عنوان کارگاه

محل برگزاری

شهر

مدت برگزاری

سال برگزاری

1- دوره تخصصي میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM

دانشگاه تربیت مدرس

تهران

20 ساعت

1385

2-دستاوردهای جدید در برهمکنش لیزرهای پرتوان با پلاسما

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای مجتمع پژوهشی بناب

بناب

8 ساعت

1386

3- دوره آموزشی برهمکنش لیزرهای پرتوان با پلاسما

سازمان انرژی اتمی

بناب

8 ساعت

1386

4- پوششهای سخت توسط روش های CVD PVD

دانشگاه صنعتی اصفهان

اصفهان

16 ساعت

1388

5- اسپکتروسکپی پلاسماهای دما پایین

دانشگاه تبریز

تبریز

8 ساعت

1388

6- شبیه سازی میدان مغناطیسی توسط نرم افزار و کاربرد در طراحی چشمه های پلاسما

دانشگاه صنعتی اصفهان

اصفهان

16 ساعت

1388

7- دوره آموزشی آشنایی با پالس های فمتوثانیه

مرکزبین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته وعلوم محیطی کرمان

کرمان

8 ساعت

1389

8- آشنایی با اساس کار و تکنولوژی ساخت نمایشگرهای  LCD , OLED

مرکزبین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته وعلوم محیطی کرمان

کرمان

8 ساعت

1389

9- دوره تخصصي دستگاه پلاسماي كانوني و کاربردهای آن

دانشگاه صنعتي شريف

تهران

50 ساعت

1390

10-پیشرفتهای اخیر در فیزیک نظری

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تبریز

24 ساعت

1393

11-آشنایی با شبیه سازی در جعبه(PIC)

دانشگاه مازندران

بابلسر

8 ساعت

1393

12- دوره تخصصی میکروسکوپ اتمی AFM

دانشگاه فردوسی مشهد

 مشهد

8 ساعت 

1394

 

 
سخنرانی در همایش های خارجی:
 

عنوان همایش

برگزار کننده

کشور

شهر

سال برگزاری

26th Symposium on Plasma Physics and Technology

Czech Technical University

Czech Republic

Prague

2014

7thinternational conference on the frontiers of Plasma Physics (FPPT-7)

Mahatma Gandhi University

India

Kerala

2015

 

 

 

افتخارات علمي:

                                                                     شبستر در سال 1392 پژوهشگر برتر دانشکده علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي

 
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.