237
علیرضا پاک نژاد - سوابق تحصیلی
پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی: علیرضا پاک نژاد

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: برهمکنش لیزر با پلاسما

پست الکترونیکی: a.paknezhad@iaushab.ac.ir
سوابق تحصیلی

 

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

تاریخ اخذمدرک

کارشناسی

فیزیک كاربردي

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

تبریز

1381/6/30

کارشناسی ارشد

فیزیک اتمی- پلاسما

دانشگاه شهيد مدني آذربایجان

تبریز

1386/11/12

دکتری

فیزیک اتمی - پلاسما

علوم و تحقیقات تهران

تهران

1390/11/21

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:  مطالعه آهنگ رشد ناپايداري رامان در اندركنش ليزر با پلاسما

عنوان رساله دکتری: بررسی نسبیتی و غیرخطی پراکندگی رامان دراندرکنش پالس لیزر پرتوان با پلاسمای مغناطیده

 
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.